Contacts

GRAND HOTEL*****

 • 31-014 Kraków,
  ul. Sławkowska 5/7
 • tel: +48 12 424 08 00,
  fax: +48 12 421 83 60
 • email: hotel@grand.pl

Wawel-Imos International S.A.

 • 31-342 Kraków, ul.Radzikowskiego 109
 • NIP: PL6770050379
 • Regon: 001351894
 • KRS: 225068. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał Zakładowy: 500 000,00 zł w całości wpłacony