GRAND HOTEL*****

31-014 Kraków,
ul. Sławkowska 5/7
tel:  +48 12 424 08 00,
fax: +48 12 421 83 60
email: hotel@grand.pl


Wawel-Imos International Spółka Akcyjna
31-342 Kraków, ul.Radzikowskiego 109
KRS: 225068. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 677-005-03-79.
Regon: 001351894.
Kapitał Zakładowy: 500 000,00 zł
w całości wpłacony


 
  Dyrektor Hotelu
rm@grand.pl

Kierownik Hotelu
manager@grand.pl

Kierownik Recepcji
fom@grand.pl

Kierownik Gastronomii
fab@grand.pl

Recepcja
hotel@grand.pl

Biuro Marketingu I Sprzedaży
marketing@grand.pl

Praca
kadry@grand.pl